Начало Цветя и растения Полезни съвети Речник
Речник Печат Е-мейл

Речник

 Акарицид
Специален препарат за унищожаване на акари.
Алкално
Противоположното на киселинно. Приема се, че почвата е алкална, когато съдържа повече варовик и има pH стойности над 7.
Алкалоиди
Растителни вещества, съдържащи азот, които оказват влияние върху нервната система на човека. Могат да бъдат смъртоносни,  дори и в малки количества.
Ареоли
Така се наричат местата от които излизат бодлите / цветовете и издънките на кактусите.
Асимилация
В ботаниката означава превръщане на чужди за тялото вещества в присъща за тялото субстанция. Пример - фотосинтезата.

Бактерии
Едноклетъчни, които разяждат органичните субстанции.
Биологична борба с вредителите
Растителна защита без химикали. Включва използването на полезни насекоми, растителни отвари, средства за подсилване на растенията.
Биотехническа борба с вредителите
Борба с вредителите чрез използване на естествени, химически или физически дразнители. Към нея спада и изтъргването и измиването на вредителите.
Близалце
Горната лепкава част на плодника, задържаща полена.
Брахтен
Листа закриващи / защитаващи цветовете.
Вдървеняване
Натрупване на дървесина в клетъчната стена.
Вегетативни точки
Точки на растеж на върховете на стъблата, корените и пъпките.
Вегетативно размножаване
Безполово размножаване посредством части на растения.
Вегетационен период
Периода на растеж. Разпознава се по новите издънки. Започва с увеличаването на светлата част на денонощието и завършва с нейното намаляване.
Вечнозелени растения
Растения чиито листа не падат през есента. Те също подновяват листата си, но това не е свързано с определен период от годината.
Въздушна влажност
Въздушната влажност е важна за превилното отглеждане на цветята. Зависи от съдържанието на водоизпарителните молекули във въздуха.
Генеративно размножаване
Полово размножаване на растенията чрез семена.
Гранулат
Съдържание, което е във форма на зърна.
Грудка
Удебелено, видоизменено подземно стъбло.

Двугодишни растения
Растения, които през първата си година образуват листа, а през втората цъфтят, дават плод и след това преустановяват съществуването си.
Двудомни растения
При тях мъжките и женските цветове са разположени поотделно на различни растения.
Делене
Метод за размножаване, подходящ за растения с много издънки.
Дренаж
Способ за отводняване и отвеждане на водата.

Едногодишни растения (ануели)
Растения, които цъфтят, дават плод и преустановяват съществуването си същата година.
Еднодомни
Растения при които мъжките и женските цветове се намират на едно растение.
Задържане на вода
Когато водата от поливането не може да се изтича и се задържа в пръстта. По този начин водата изтласква кислорода и корените се задушават и загниват.
Закаляване, аклиматизация
Внимателно и плавно приспособяване на растенията към промени в температурните и светлинни условия.
Зимеустойчиви растения
Растения, които устояват неувредени през зимата в умерените зони без зимна защита.
Зимна защита
Различни мерки за защита при презимуването на чувствителни на студ растения / цветя.

Избивания
Отлагания от торни соли и варовик по външната стена на керамичен съд. Отстраняват се с четка и разреден оцет.
Избуяване
Отклонение от нормалното развитие. Израстване на дълги и тънки израстъци, поради недостатъчна светлина или висока температура.
Издънка
Младо растение, растящо непосредствено до майчиното.
Инсектицид
Средство за растителна защита за борба с насекоми.

Калем
Отрязана част от растение, която се използва за развиване на ново растение.
Калус
Тъкан, която растението образува за запълване на наранявания.
Катерливо растение
Растение, което се катери нагоре, посредством развити за това органи.
Кичести цветове
Цветове с можество околоцветни листчета.
Колянце, възел
Начална точка на листа на издънката.
Конифери
Иглолистни растения с шишарки.
Коренова туфа
Изпълнена с корени пръст на растение в съд.
Коренова шийка
Прехода от корена към надземната част на растението.
Кръстоска, хибрид
Резултат от кръстосването на растения с различен вариетет, видове,  подвидове или родове.
Кълн
Ново растение което се образува от семе.
Кършене
Премахване на по - голяма част от растението, а не само върха.

Листопадно растение
Растение на което листата окапват в началото на вегетативния период през есента.

Медена роса
Лепкави наслоявания от листни и щитоносни въшки. Привлича мравки. Листата трябва да се измият.
Многогодишни, тревисти растения
Всяка година се подновяват от подземни органи и образуват листа и цветове

Некроза
Отмряла тъкан. Увреждане, което може да бъде предизвикано от различни причини.

Облагородяване, ашладисване
Метод за размножаване, при който резникът или окото на едно растение се съединява с друго растение. От резника или окото покарват филизи, които определят външния вид на растението.
Око
Неразвита пъпка върху стъбло или грудка
Опрашване
Пренасяне на цветен прашец върху близалцето от вятър, вода, насекоми, птици или човешка ръка.
Отмиване
Отнасяне на водоразтворимите частици на тора или субстрата, от вода за поливане или дъжд към по-дълбоките слоеве на почвата или извън съда на растението.

Пемза
Едропорест минерален вулканичен камък със стабилна структура. Осигурява добро проветряване на субстрата и се използва за дренаж.
Перлит
Вулканична, промишленообработена скала, която подобно на пемзата се отличава с добра пропускливост на вода и въздух и не се разлага.
Прищипване, пинзиране
Прищипване на меките връхчета на фелизите с палец и показалец. Подпомага разклоняването на растението.

Резистентност
Придобита или присъща устойчивост срещу болести и вредители.
Ризома
Подземно водоизменено стъбло, което пуска филизи и корени. Различават се от корените по това, че образуват пъпки и люспи.

Самоопрашване
При него близалцето се опрашва от полена на същия цвят.
Солитер
Растение, което поради своята атрактивност трябва да стои самостоятелно.
Стратифициране
Смесване на семена с влажен пясък или друг вид субстрат. Стратифицираните семена се оставят през есента на открито, изложени на зимна температура и влага. По този начин се постига предварително кълнене.
Сукуленти
Растения с месести и сочни листа или стволове в които се задържа вода.

Торф
Образува се от мъртвите части на сфагновите мъхове, растящи в мочурливи места. След отводняването се събира, смила и опакова в чували. Използва се за подобряване на почвата и при приготвянето на пръст за цветя.

Фертилен
Специален термин за плодоносен. Цветовете с плодник и тичинки.
Физиологични увреждания
Болести, предизвикани от нарушаване на жизнените функции на растенията.
Фунгицид
Химическо средство за борба с гъбични заболявания.

Хелат
Химическа субстанция, която подпомага по - лесното разтваряне на желязото в почвата.
Хигромул
Гранули от пеноматериал, които се смесват със субстрата. Акумулират добре водата и поддържат пропускливостта на въздуха.

Чревен компост
Пръст, която се получава от компостните червеи при преработването на органични материали. Съдържа 5 пъти повече азот за растенията, 7 пъти повече разтворим фосфат и 11 пъти повече калий от обикновената пръст.

 
< Предишна
© Енциклопедия - цветя и растения. Всички права запазени!
Сайта използва технологии, включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори