Скимия

skimmia.jpgСкимия (Skimmia)

Произход:   Япония
Семейство: Rutaceae (Седефчеви)
Цъфтеж: Май
Месторастене: Умерено до хладно, полусенчесто, защитено от вятър и течение място.
Поливане и торене: Полива се умерено, като се поддържа редовно умерена влага. Полива се с мека, климатизирана вода. 
Презимуване: ?Размножаване: Скимията се размножава много трудно.
Подходящо място в дома: 

Съвети: Може да се пресажда в хумусна пръст.