Птерис

pteris.jpgПтерис (Pteris)

Произход:   Тропиците
Семейство: Polypodiaceae (Папратови)
Месторастене: Сенчесто, защитено от течение и с висока влажност на въздуха място.
Поливане и торене: През лятото се полива обилно с мека климатизирана вода. През зимата се полива малко. По време на израстването се наторява веднъж седмично. При ниска влажност на въздуха се оросява.
Презимуване: Презимува при приблизително 10ºС за зеленолистните и 16ºС за пъстролистните видове.
Размножаване: Този вид папрат може да размножите чрез разделяне или спори.
Подходящо място в дома: банята, хола / дневната

Съвети: Този вид папрат расте бързо, издръжлива е и не изисква особени грижи.